För dig som Vårdnadshavare

Vi på Tala Förskolor arbetar med en övergripande planering tillsammans med dig som föräldrar och vårdnadshavare. För oss är det viktigt att underlätta i den mån det går för dig som förälder. Vi vill ha en enkel och öppen dialog. På Tala använder vi oss av förskoleappen Tyra. Vi gjorde noggrann resarch i samband med valet av kommunikationsverktyg för att hitta en så smidig lösning som möjligt för dig som förälder. I denna app kan du bl.a. enkelt sjukanmäla ditt barn, läsa om vad som hänt på förskolan, se veckans matsedel, se vad som ska tas med till förskolan, få meddelande från förskolan, följa ditt barns dokumentation etc. För att underlätta samarbetet och kommunikationen med er som föräldrar jobbar vi med:

Löpande information till föräldrar och vårdnadshavare rörande händelser under veckan och kommande veckans planering.

Kontinuerliga föräldramöten.

Snabb kontakt med föräldrar vid oförutsedda händelser.

Hög tillgänglighet – vi finns bara ett samtal bort!

Dokumentation kring barnet.

Uppdaterade listor på vad barnet behöver ha för att kunna delta i aktiviteter.
För oss på Tala är hög tillgänglighet vår utgångspunkt. Oavsett frågor är det viktigt att du som förälder eller vårdnadshavare enkelt och snabbt får kontakt med oss och svar på din fråga. Under förskolans öppettider kan du alltid nå oss per telefon, övrig tid finns vi tillgängliga via vår pedagogiska app.

Inför Inskolning

Varmt Välkommen till Förskolan Ekorren. Vi är så glada att ditt barn ska börja hos oss. Nedan finns lite information om våra rutiner som kan vara bra för er som vårdnadshavare att veta om inför starten på förskolan. Börja ni träna ert barn på dessa tider kommer inskolningen med största sannolikhet gå smidigare.
Har ni ett barn som tycker om att bli buret är det bra om man kan försöka vänja av barnet vid detta. På förskolan finns det inte resurser att bära på alla barn och har de vant sig vid att krypa eller gå själva går det ofta smidigare vid inskolningen.

Inskolning

Inskolningen tar lite olika lång tid för olika barn då alla barn är olika, men räkna med att ni behöver vara tillgängliga två veckor eller längre. Många är inskolade redan efter 1 vecka.

Det är endast en vårdnadshavare som får vara med samtidigt under inskolningen. Detta för att inte förvirra för de redan inskolade barnen. Inskolningsschema får ni första dagen ni kommer till oss, samt annan information som kan vara bra att veta. När ni ska börja lämna barnet en kortare stund ser vi gärna att ni vårdnadshavare säger hejdå till barnet. Vi börjar alltid med en kortare stund, då ni gärna får sitta i vårt personalrum. Vi kan då lätt hämta er som vårdnadshavare om det skulle vara något.

När det är dags att gå ifrån lite längre stunder, ska ni vara tillgängliga om vi blir tvungna att ringa er. Vi låter inget barn gråta mer än högst en timme innan vi kontaktar er. Det är bra om ni tar med något som ert barn känner trygghet till t.ex. snuttefilt eller gosedjur. Använder ert barn napp när de sover vill vi att ni har två stycken på förskolan.

När invänjningen är klar och ni kommer för att lämna ert barn följer ni mer in en kort stund och säger sedan hejdå, det är ingen bra idé att ni drar ut på avskedet dör gör bara barnet förvirrat. I början kommer barnet att gråta, men oftast går det över ganska snabbt.

Kost

På Tala väljer vi noga matleverantörer för att kunna tillhandahålla näringsrik, närproducerad, ekologisk mat utan tillsatser. Vi serverar frukost, lunch och två mellanmål om dagen.

Samtliga barn som har behov av specialkost får självklart detta. Dock krävs det läkarintyg om det inte är att man äter vegankost, vegetarisk kost eller kost pga. religiösa skäl.

Allmänna riktlinjer vid sjukdom  

Vid alla sjukdomstillstånd är det mycket viktigt att bedöma barnets allmäntillstånd, barnet skall orka delta i förskolans aktiviteter. Hemma är det inte samma tempo som på förskolan så om pedagogerna bedömer att ert barn är för sjukt för att vara på förskolan är det viktigt att hämta barnet så fort som möjligt.

Rutiner för Klagomålshantering

Syftet med dessa rutiner är att fånga upp och hantera brister, för att kunna säkerställa förskolans kvalité och likvärdighet med utgång från förskolans styrdokument.
Riktlinjer: All personal är skyldiga till att ta emot synpunkter och klagomål och är ansvariga för att dessa handläggs. Bedöms ärendet vara allvarligt kontaktas rektor eller verksamhetschef.
Alla synpunkter och klagomål som framförs till personal ska alltid vidarebefordras till rektor. Framförande av klagomål och synpunkter: Anonymt meddelande i vår brevlåda Samtal med pedagoger/rektor/huvudman Telefonsamtal Dialog via epost
Vårdnadshavare informeras om detta:

Vi eftersträvar alltid efter att ha en god kontakt med vårdnadshavare. Då en synpunkt har lämnats in påbörjas snarast en åtgärdsplan för att möta denna synpunkt. Detta ska ske inom 5 arbetsdagar. Det är rektors ansvar att en utredning utförs inom 5 arbetsdagar. Uppföljning ska ske inom en tidsatt period, där även ansvaret för åtgärd tydligt definieras.

Vi eftersträvar alltid efter att ha en god kontakt med vårdnadshavare. Då en synpunkt har lämnats in påbörjas snarast en åtgärdsplan för att möta denna synpunkt. Detta ska ske inom 5 arbetsdagar. Det är rektors ansvar att en utredning utförs inom 5 arbetsdagar. Uppföljning ska ske inom en tidsatt period, där även ansvaret för åtgärd tydligt definieras.

Ni är alltid välkomna att ta det personligt med oss pedagoger via samtal, men skulle detta kännas obekvämt på något sätt så har vi en brevlåda utanför förskolans entré där ni kan lägga er synpunkt. Det fungerar också att skicka epost till oss. Huvudsaken är at det ska kännas tryggt för er. Alla ärenden framförs till rektor som också utser en ansvarig person för ärandet. 

Kontaktinformation: 

På Förskolan Ekorren kontaktas rektor via ekorren@talaforskolor.se

På Förskolan Hästen kontaktas rektor via batoul@talaforskolor.se

På Förskolan Igelkotten kontaktas rektor Lisa Eriksson via lisa@talaforskolor.se

Verksamhetschef Julia Viktorsson via julia@talaforskolor.se.