Förskolan Ekorren

Förskolan är belägen i Hässelbygård, närhet till naturområden, skog och lekparker. Förskolan har en liten gård som är belägen en kort promenad från förskolans lokaler. Förskolans icke konventionella lokaler ligger till grund för utformandet av verksamheten. Pedagogernas förhållningssätt är kärnan i Ekorrens verksamhet. Vi strävar även efter att ha ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt för att kunna ge en inkluderande verksamhet för alla. Vi lyfter barnens kompetens genom att låta barnens alster vara synliga i lokalen. Vår vision är att alla barn känner trygghet i att deras röster är hörda och respekterade både i små och stora frågor. Målsättningen är att ge barnen ett stort inflytande över sin vardag, att vi pedagoger är flexibla och intar ett barncentrerat arbetssätt. 

Vi ska vara toleranta, inkluderande och accepterande. Genom detta förhållningssätt skapar vi en demokratisk miljö där barnen ges möjlighet till ett nyfiket och lustfyllt lärande. Vi ser utevistelsen som en förlängning av den pedagogiska verksamheten. Vi begränsas inte av att inte ha en egen gård i anslutning till förskolan utan ser det som en tillgång. Vår inställning är att det vi kan göra inne kan vi också göra ute. På förmiddagen går vi ut till olika förbestämda platser. Vi har en stor variation att välja bland såsom skogen, hästgården, slottet, fotbollsplanen, stranden mm. Genom att ge barnen en variation av miljöer som både bidrar till olika lekar, motorik, koordination, upplevelser och erfarenheter skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Vi har alltid planerad undervisning utomhus som utformas efter barnens nyfikenhet och intressen.