Förskolan Igelkotten

Förskolan Igelkotten är en pedagogisk verksamhet där arbetet fokuserar på språkutveckling och socialt samspel. Vår målsättning är att alla barn ska känna sig trygga hos oss och ha en givande vardag. Vi pedagoger strävar efter att alla barn ska utvecklas enligt läroplanens mål. Vi arbetar flerspråkigt och använder oss av bildstöd och tecken i vår vardag. Det är väldigt viktigt att det finns ett bra samarbete mellan oss personal på Igelkotten och er föräldrar för att era barn ska kunna utvecklas på bästa sätt och må bra.

Vi har fyra avdelningar:
Avdelning Blå med barn i ålder 1–2,5 år
Avdelning Grön med barn i åldern 2,5-4 år
Avdelning Röd med barn i åldern 3-4 år
Avdelning Gul Gul med barn i åldern 5 år

Vi är fyra förskollärare, åtta barnskötare och en pedagog som arbetar Igelkotten. Vi har en rektor på plats samt egen kock.

Tider

Förskolan Igelkotten erbjuder barnomsorg alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.00 – 18.00. Barnen har rätt att vara på förskolan under den tid som vårdnadshavarna har arbete, praktik eller studier. Vi på förskolan behöver få in scheman från er vårdnadshavare så vi vet vilka tider barnen ska vara hos oss.

Det är viktigt att vi har de rätta tiderna så vi kan planera vår verksamhet på bästa sätt. Vi kommer vid behov begära intyg på studier, arbete osv. De barn som har föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga eller av annan anledning inte har sysselsättning har rätt att vara på förskolan 20 timmar i veckan. De är välkomna tisdag – fredag kl. 09.00-14.00