Livslångt lärande
börjar hos oss

Välkommen till Tala förskolor!

Den första Tala- förskolan öppnades i Hässelby 2019. Vi vill implementera vår vision även i förskolor och skolor, tron på varje människas förmåga.
Förskolan har en viktig roll i samhället, där vi är med och formar morgondagens medborgare. Vi tror starkt på att vi kan bidra till en positiv framtid genom att ge barn en bra start, en trygg förskola som lägger grunden till att klara skolan och få en bra start i sitt arbetsliv så småningom.

Vi erbjuder!